czwartek, 10 listopada 2016

Pierwsze zajęcia

Na pierwszych zajęciach uczyliśmy się założyć pocztę w gmailu , aby można było się porozumiewać między sobą a także z uczestnikami w ramach projektu europejskiego. Konto Google jest nam również potrzebne do korzystania z innych narzędzi internetowych z tej platformy, takich jak: kalendarz, internetowy dysk czy ten właśnie blog.

Również koodrynatorka projektu Joanna Warecka opowiedziała nam o jego części międzynarodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz