wtorek, 30 czerwca 2020

O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem

Wirtualna Kultura znalazła na internetowej platformie Gazety Senior informację o konkursie O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”, ogłoszonym przez Archiwa Państwowe:

Rodzinnym archiwistą jest każdy z nas, a "zapiski" mogą mieć różną formę. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych. Szczegółowe warunki konkursu są podane tutaj:
 Gazeta Senior podpowiada, jak można pisać wspomnienia:

Na internetowych stronach Archiwum Państwowego napisano:

"Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogicznej objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań."

Uwaga. Zdjęcia są z mini ogródka Basi. Kliknijcie.
Krystyna - Wirtualna Kultura

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz