sobota, 28 lipca 2018

Grow Green i Horyzont 2020 na Ołbinie

"Wirtualna Kultura" podwórek na Ołbinie jeszcze dobrze nie zna. Dlatego była bardzo zadowolona, że 26 lipca na spotkaniu w Żółtym Parasolu Krzysztof z Fundacji EkoRozwój pokazywał podwórka z lotu ptaka.

Były to podwórka, które mają być "zazielenione" w ramach projektu Grow Green, finansowanego ze środków innowacyjnego programu ramowego Horyzont 2020, finansowanego przez Unię Europejską, kliknijcie: Grow Green oraz tutaj: Zielony Ołbin.

Jak już wiecie, partnerami projektu są Gmina Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, stowarzyszenie Żółty Parasol, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Realizatorem konsultacji jest Fundacja EkoRozwoju wspomagana przez projektantów z biura Dworniczak architektura krajobrazu, kliknijcie tutaj: Zazieleńmy wspólnie Ołbin.

Bardzo ważnym elementem projektu Grow Green jest zaangażowanie w niego samych mieszkańców, którzy wspólnie z architektami krajobrazu, urbanistami i naukowcami mają opracować rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności. Mikrozieleń (zielone ściany i dachy, ogródki kieszonkowe itp) poza poprawą estetyki ma wpływ również na polepszenie warunków środowiskowych i klimatycznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Na czwartkowym spotkaniu z mieszkańcami podsumowano efekty konsultacji przeprowadzonych przez EkoRozwój. Krzysztof z EkoRozwoju był bardzo z efektów zadowolony. Na podłodze artystycznie porozrzucał zdjęcia różnych form zazielenienia. "Wirtualna Kultura" niestety ich nie zapamiętała. Chyba było ich 12, bo tyle jest zdjęć na podłodze.

Oto, co "Wirtualna Kultura" zapamiętała z analizy Krzysztofa:
  • W konsultacjach wzięło udział około 300 mieszkańców, 270 wypełniło ankiety. 
  • Na niektórych podwórkach nie było jednomyślności co do koncepcji zmian. Pojawiały się różne pomysły. Każdy pomysł jest ważny. 
  • Różne też były zdania na temat proponowanych form zieleni. 
  • Mieszkańcy wspominali, jak ich podwórka kiedyś wyglądały. 
  • Na jednym z podwórek - tym z instalacją "zielony nieskończony", kliknijcie tutaj: Zielony nieskończony oraz tutaj: Coś dla miłośników sąsiedzkich spacerów - mieszkańcy sami podwórko już zazieleniają. 
  • Niektórzy mieszkańcy oczekują, że zazielenienie podwórek będzie sprzyjało integracji sąsiedzkiej.
Mimo, że projekt Grow Green ma charakter naukowy (nieinwestycyjny), to są fundusze na realizację propozycji mieszkańców. Jak myślicie, co za pół miliona złotych można zrobić na jednym podwórku?

Po wakacjach będzie drugi etap konsultacji. Mieszkańcy będą oceniać propozycje sposobu "zazielenienia" przygotowane przez fachowców na podstawie ankiet i konsultacji. Chyba wszyscy czekają na zielone śmietniki. Potem nastąpi realizacji "zazielenienia", a na końcu naukowa ocena, jak to wpłynie na poprawę parametrów klimatyzacyjnych itp. Zatem długa jest droga to finału projektu Grow Green.


Horyzont 2020 to bardzo duży program badań naukowych finansowanych przez Unię Europejską. Słowem kluczowym jest "innowacyjność". W kwietniu 2018 była debata na temat finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej, zorganizowana w Domu Europy przy ulicy Widok, kliknijcie na dwa zdjęcia powyżej i tutaj: Relacja z debaty "Z widokiem na finansowanie badań naukowych". Debata była bardzo interesująca. "Wirtualna Kultura" w niej uczestniczyła, ale tylko jako słuchaczka. W debacie wzięło udział około 100 osób. To bardzo dobrze świadczy o zainteresowaniu wrocławian badaniami naukowymi.

Krystyna - Wirtualna Kultura

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz