sobota, 25 kwietnia 2020

Wrocławski Wolontariat Antykryzysowy


We Wrocławiu jest wiele bardzo dobrych inicjatyw. Od paru tygodni trwają przygotowania do uruchomienia struktur Wrocławskiego Wolontariatu Antykryzysowego. Powstał magazyn środków ochrony osobistej, opracowano procedury działania, tworzone są Gniazda (prowadzone przez wrocławskie organizacje pozarządowe) i powoływane są terenowe, 10-osobowe grupy wolontariuszy.

Działania koordynuje Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65. Nadzór nad projektem pełni Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. O szczegółach możecie się dowiedzieć z wypowiedzi Grzegorza Tymoszyka, prezesa Fundacji Umbrella, która prowadzi Centrum Sektor 3, Przewodniczącego Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i sekretarza Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ratownik górski - członek-założyciel Grupy Jurajskiej GOPR:
Więcej można się dowiedzieć na internetowych stronach Centrum Sektor 3:
Jaka będzie przyszłość wolontariatu antykryzysowego po epidemii? Chcemy docelowo działać tak, jak kiedyś Obrona Cywilna: utrzymywać gotowość, szkolić się np. z zakresu pierwszej pomocy, przynajmniej raz w roku organizować ćwiczenia zgrywające działanie całego systemu WWA – zapowiada Grzegorz Tymoszyk.

Wirtualna Kultura z podziwem śledzi na Facebooku działania Stowarzyszenia Żółty Parasol i wolontariuszy na Ołbinie:
Obiady dla potrzebujących, wsparcie seniorów, szycie maseczek, itd. Zachęca się do składania online wniosków o mikrogranty, deklarując przy tym pomoc w ich przygotowaniu.


Darmowe udostępnianie masek obejmuje cały Wrocław. W poniedziałek 20 kwietnia w kilku miejscach we Wrocławiu uruchomiono punkty z maskami. Inicjatorką akcji we Wrocławiu jest radna miejska, Agnieszka Kędzierska. Koordynacji podjęła się Kamila Kamińska-Sztark ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej:

Są to maski bawełniane, trójwarstwowe z kieszonką na filtr. Początkowo punkty miały działać w poniedziałki tylko w ustalonych godzinach. Od 27 kwietnia, punkty poboru masek zostaną zastąpione przez skrzynki kontaktowe, dostępne w sposób ciągły.

Uwaga. Zdjęcia do tego wpisu zrobiła Irenka ze Szczepina. Na Szczepinie punkt z maskami zorganizowało Stowarzyszenie Serca Szczepina na skwerze obok kościoła.

Krystyna - Wirtualna Kultura

2 komentarze: