środa, 15 maja 2019

Wpis odNowa


Kreatywność konstruktywna to jest "coś", z czym Wirtualna Kultura sobie nie radzi. Skutki tego są opłakane. We wczorajszym wpisie, którego tytuł ulegał kilkakrotnie zmianom i ostatecznie brzmiał: "Rewitalizacja i Rewitalizacja_NOWA -  społeczne konsultacje", pokręciła trzy nazwy:

 • Rewitalizacja,
 • Rewitalizacja_NOWA,
 • Rewitalizacja odNowa.

Okazało się, że "Rewitalizacja_NOWA" to nazwa konsultacji społecznych dotyczących "Rewitalizacji", czyli programu, który miasto Wrocław będzie realizowało zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z roku 2015, a "Rewitalizacja odNowa" to coś, o czym się marzy, ale co na razie nie jest konsultowane,


Tydzień temu, 7 maja 2019, odbyły się konsultacje otwierające dyskusję o rewitalizacji - tej wynikającej z Ustawy. Spotkanie prowadziły Majka Zabokrzycka z Fundacji „Dom Pokoju” oraz Anna Jurkowska ze Stowarzyszenia „Żółty Parasol”, a ze strony magistratu założenia i etapy procesu konsultacji przedstawiał Sebastian Wolszczak (Zastępca Dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej). Aby sprostać wymogom ustawowym, Miasto musi przygotować Gminny Plan Rewitalizacji. Oto fragment artykułu o tym spotkaniu, kliknijcie: rewitalizacja_NOWA - po spotkaniu otwierającym:

"Aby sprostać wymogom ustawowym, Miasto musi przygotować Gminny Plan Rewitalizacji, drogą do niego będzie zaś kilka kroków (i uchwał) poprzedzonych konsultacjami. Pierwszym z nich będzie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji. I o ile o rozległości obszaru zdegradowanego decyduje statystyka (odchylenie od średniej miasta w takich obszarach jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, zanieczyszczenie środowiska itd.), to na wyznaczenie obszaru objętego rewitalizacją wpływ mają sami mieszkańcy.
(...)
Przeprowadzona w ubiegłym roku Diagnoza wskazywała, że zdecydowanie najbardziej niekorzystna sytuacja występuje na Przedmieściu Oławskim i sugerowała, iż fragment tego osiedla powinien stanowić strefę rewitalizacji, ale obecnie dyskusja jest otwarta. Startujące właśnie konsultacje mogą rozszerzyć obszar wsparcia o Nadodrze, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie, Szczepin czy Kleczków. Pytanie, co będzie bardziej efektywne. Przed nami długi proces legislacyjny, wobec czego realnego wdrożenia nowych działań pod szyldem rewitalizacji należy się spodziewać dopiero ok. 2021 roku."

14 lutego było kolejne spotkanie konsultacyjne - tym razem w bibliotece w Graficie na Ołbinie,

Najważniejszą chyba informacją, którą Wirtualna Kultura usłyszała w Graficie, to fakt, że Ołbin jako jedyne z rozważanych osiedli spełnia pięć kryteriów związanych z rewitalizacją, a nimi są:
 • aktywność gospodarcza, 
 • aspekt społeczny, 
 • aspekt środowiskowy, 
 • sfera techniczna,
 • coś o przestrzeni.

Skoro pięć kryteriów jest spełnionych, to Ołbinianie muszą się zmobilizować, żeby na rewitalizację zasłużyć. Aktywność społeczna jest decydująca. Wirtualna Kultura jest przekonana, że tak będzie, bo

 • Na spotkaniu było Partnerstwo dla Ołbina, które ma już wiele sukcesów na koncie, na przykład kliknijcie: WBO 2018 - wyniki.
 • Byli też przedstawiciele Żółtego Parasola, w tym Asia Warecka w czerwonym sweterku, Ania w niebieskich okularach, Poziomka, Marysia z Ładnych Historii, Grażynka z treningu pamięci i Andrzej od warsztatów komputerowych. (Wirtualna Kultura przeprasza, jeśli kogoś z Żółtego Parasola pominęła).
 • Uczestnicy spotkania byli starzy, młodzi i średni, czyli międzypokoleniowi (dziećmi zajęły się Panie z biblioteki). Kliknijcie na zdjęcia.
 • Jako pierwsi głos w dyskusji zabrali młodzi (siedzieli na "amfiteatrze"), a w młodych jest siła.
 • Dyskusja była w grupach i podgrupach. Korzystano z map osiedla. 
 • Każdy może wypełnić ankietę, która jest na platformie internetowej "Wrocław rozmawia", kliknijcie: Wypełnij ankietę.

Ankieta dotyczy opinii mieszkanek i mieszkańców na temat obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. O wypełnienie ankiety prosi się szczególnie osoby związane z osiedlami, które w Diagnozie zostały ocenione jako zdegradowane, a więc spełniające wymogi ustawy o rewitalizacji, kliknijcie: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Są to chyba Ołbin, Przedmieście Oławskie, Nadodrze, Szczepin, pl. Grunwaldzki (sprawdźcie sami).

Proces poprzedzający uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji będzie długi, bo wymaga podjęcia aż 7 uchwał, w tym uchwały o miejscach zdegenerowanych i do rewitalizacji oraz powołania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne będą trwały chyba do połowy czerwca 2019. Konsultacje są realizowane przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Żółty Parasol" i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

W artykule opublikowanym w kwietniu 2019 na internetowych stronach "Wrocław rozmawia" można przeczytać to (kliknijcie: rewitalizacja NOWA)

"Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji – jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.

Działania w procesie rewitalizacja_NOWA na każdym etapie będą odbywały się z udziałem mieszkańców. Będziemy konsultować szereg uchwał, które w całości złożą się na nowy proces rewitalizacyjny (w tym opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji) zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r
."


Dodatek. Język polski jest na szczęście żywy. Wirtualnej Kulturze spodobała się nazwa "rewitalizacja odNowa", która jest wieloznaczna i pobudza wyobraźnię. Dlatego ogłasza konkurs na nazwę "nowy wpis". Co lepiej brzmi:

 • nowy wpis,
 • wpis odNowa, 
 • wpis_odNowa,
 • wpis naNowo, 
 • wpis_NOWY?

Uwaga. Wczorajszy wpis "Rewitalizacja i Rewitalizacja_NOWA -  społeczne konsultacje" został z bloga usunięty.

Krystyna - Wirtualna Kultura

1 komentarz:

 1. Jakby nie patrzeć, to jednak - rewitalizacja. Oby skuteczna :-).
  Ola

  OdpowiedzUsuń