czwartek, 27 sierpnia 2020

Wrocławski panel obywatelski - jak usprawnić komunikację we Wrocławiu


Zwyczaje językowe szybko się zmieniają. Wirtualna Kultura musi czasami zaglądać do Władysława Kopalińskiego "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" z roku 1967, żeby się przekonać, czy on przewidział, w jakim kierunku język polski będzie się rozwijał. Nie martwcie się - stary Kopaliński jest bardzo nowoczesny. Oto jego opis znaczenia słowa "panel":

"grupa trzech albo więcej specjalistów z różnych dziedzin, prowadząca dyskusję publiczną (zazwyczaj w RTV) na jakiś temat (polityczny, ekonomiczny, społeczny itp), aby wzbudzić zainteresowanie tematem (...)".

To świetnie pasuje do wrocławskich paneli obywatelskich, o których mówił Krzysztof Ziental, kierownik Działu ds. Partycypacji w Wydziale Partycypacji Społecznej UM Wrocławia, na spotkaniu-wykładzie online w ramach projektu "Dojrzała Partycypacja":

 Wirtualna Kultura jako Popowiczanka już się pastwiła nad "panelami" w roku 2017:
ale wtedy "panele" były częścią konferencji. Teraz panel oznacza grupę wrocławian, którzy dyskutują o ważnych dla nich i dla nas sprawach, aby wybrać najlepsze rozwiązania:

Temat pierwszego panelu obywatelskiego we Wrocławiu to: "Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu?". Super ciekawy i ważny temat! Panel realizowany jest przez Fundację Dom Pokoju w ramach zadania publicznego "Pierwszy wrocławski panel obywatelski", finansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Koniecznie kliknijcie jeszcze raz: Platforma "Wrocław Rozmawia" - panel obywatelski,  żeby się przekonać, ile działań wymaga przygotowanie takiego wydarzenia. Wirtualną Kulturę szczególnie zainteresował sposób losowania bardzo reprezentatywnej grupy wrocławian, którzy będą panelistami. Mówił o tym Krzysztof Ziental. Rewelacja! Panel odbędzie się we wrześniu i październiku 2020:
Pytania szczegółowe, jakie zostaną zadane panelistom i panelistkom, są następujące:
  1. Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj?
  2. Czy – dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania?
I co, drodzy czytelnicy bloga, myślicie o panelu? Czy wylosowani paneliści są wśród Waszych znajomych?


Program spotkania z Krzysztofem Zientalem był bardzo bogaty. Wirtualną Kulturę zafascynowała jego opinia o roli "stołu" - nie organizujcie konsultacji społecznych w sali audytoryjnej. Ona brała już udział w takich konsultacjach na Wrocławskim Kongresie Organizacji Pozarządowych i na  III Wrocławskim Forum Organizacji Kobiecych, zorganizowanym przez Wrocławską Radę Kobiet:

Krzysztof Ziental przygotował bardzo ciekawą prezentację. Zawarty w niej materiał nadaje się na książkę. Aby w tym wszystkim się nie pogubić trzeba znać 7 zasad partycypacji społecznej; wiedzieć, co to są WBO i mini granty; jak ustawiać ławki na osiedlach;  itd. Wirtulana Kultura ubolewa, że kiedyś przegrał projekt WBO, w ramach którego chciano postawić ławki wzdluż ulicy Legnickiej. Oj, przydałyby się jej teraz! Jedna z cytowanych przez Krzysztofa Zientala książek ma tytuł "Koszmar partycypacji". Gdzie ją można pożyczyć?

 Na koniec tylko przypomnienie - głosowanie WBO 2020 zaczyna się 18 września: 
Krzysztof Ziental pokazał zdjęcia wielu projektów zrealizowanych w ramach WBO w poprzednich latach. Warto głosować! Przypomnijcie sobie ten wpis:

Drodzy czytelnicy bloga, Wirtualna Kultura obiecuje więcej nie katować Was tak długimi wpisami. Może powinna zrobić przerwę pod koniec wakacji???

Uwaga. Wpis zdobią zdjęcia z wakacyjnej wędrówki Ali z Popowic. Czy rozpoznajecie te miejsca? A jak wyglądały Wasze wakacje?

Krystyna - Wirtualna Kultura

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz